Syngenta

سینگنتا، (به آلمانیSyngentaشرکت شیمیایی سوئیسی است، که فعالیت گسترده‌ای را در صنعت کشاورزی، در بازار بذر و تولید آفت‌کش‌ها، دارا می‌باشد. این شرکت در سال ۲۰۱۱ از نظر میزان فروش دانه‌های کشاورزی، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

شرکت سینگنتا همچنین در زمینه بیوتکنولوژی و پژوهش ژنومی نیز فعالیت می‌کند. این شرکت در ماه فوریه سال ۲۰۰۰ از طریق ادغام بخش‌های کشاورزی و صنایع شیمیایی شرکت‌هاینوارتیس وآسترازنکا تأسیس و راه‌اندازی شد.در سال ۲۰۱۰ در سالگرد دهمین سال تأسیس شرکت، درآمدی معادل ۱۱،۶ $ میلیارد دلار را کسب نمود.

تعداد کارکنان شرکت سینگنتا بیش از ۲۶،۰۰۰ نفر است، که در ۹۰ کشور جهان فعالیت می‌نمایند. سهام سینگنتا، در بازار بورس اوراق بهادار سیکس سوئیس و بازار بورس نیویورکدادوستد می‌شود.