75,000 تومان 70,000 تومان

میکروم

کود ریز مغذی به همراه 3% اکسید منیزیم، 6% سولفور

80,000 تومان 75,000 تومان

آهن رادیکال % 6.5

کود آهن رادیکال % 6.5

145,000 تومان 130,000 تومان

بورک 37

کود حاوی بر و پتاسیم

90,000 تومان 85,000 تومان

نئوبیت

کود حاوی کلسیم و بر

70,000 تومان 65,000 تومان