تصویر کود مایع میکرو مکس

کود مایع میکرو مکس Micro Max OMEX

امولسیون محلول در آب حاوی ریزمغذی های کلاته شده و منیزیم و گوگرد

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶%
۱۶۹,۰۰۰ تومان

کود میکرومکس امکس حاوی کلیه عناصر میکرو ضروری برای رشــد گیاهان اســت.کلیه گیاهان عــاوه بر عناصر ماکرو برای
رشــد و تولید محصول به عناصر ریز مغذی نیز نیاز دارند و در صورت کمبود این عناصر فرآیندهای فتوســنتز،تنفس و باردهی
با اختالل روبرو خواهند شد. با مصرف برگی این کود کلیه عناصر میکرو مورد نیاز گیاه تامین گردیده و مشکالت ناشی از عدم
جذب در اثر شرایط نامساعد خاک مرتفع خواهد شد. 
این کود با تامین عناصر ریزمغذی ضروری به متابولیسم گیاه کمک کرده و در نهایت منجر به رشد بهینه آن می شود. میزان مصرف متوسط این کود 1 لیتر در هکتار یا 250 سی سی در 100 لیتر آب می باشد.

فواید میکرومکس
• کمپلکس کامل عناصر میکرو به فرم کالت شده
• حاوی اکسید منیزیم جهت بهبود فتوسنتز
• جذب ســریع به منظور رفع نقصان کمبود عناصر ریز
مغذی

فواید میکرومکس
• کمپلکس کامل عناصر میکرو به فرم کالت شده
• حاوی اکسید منیزیم جهت بهبود فتوسنتز
• جذب ســریع به منظور رفع نقصان کمبود عناصر ریز
مغذی

مشخصات فنی
مشخصات
حالت
حالت :
مایع
مایع
نوع نهاده
نوع نهاده :
کودهای کشاورزی
کودهای کشاورزی
نام محصول
نام محصول :
کلیه گیاهان
کلیه گیاهان
نوع کود
نوع کود :
میکرو
میکرو
شماره ثبت ماده کودی
شماره ثبت ماده کودی :
51740
51740
بسته بندی
بسته بندی :
1لیتر
1لیتر
شرکت تولیدکننده
شرکت تولیدکننده :
OMEX
OMEX
کشور
کشور :
انگلیس
انگلیس
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند