متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
کاربندازیم 60% 1 کیلوگرم

کاربندازیم 60% 1 کیلوگرم karbendazim

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

کاربرد:

قارچ کشی است سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی که از طریق ریشه و سطوح سبز جذب شده و منتقل می گردد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:6400

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
نحوه نفوذ
حفاظتی
گروه خطر
II
بسته بندی
1 کیلوگرم
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران