متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
مخلوط بردو 20% 1 لیتر

مخلوط بردو 20% 1 لیتر bordo

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

کاربرد: قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی و با آزاد شدن یون مس کنیدی و کنیدی فورها کنترل می شوند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats˃4000

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
باکتری کش
کاربرد
قارچ کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
II
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران