متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
پاراکوات 20% 5 لیتر

پاراکوات 20% 5 لیتر Paraquat 20%

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

کاربرد:

1_جهت مبارزه  با علفهای هزر یکساله و دائمی در درختان میوه و نیشکر_سیب زمینی_یونجه و شبدر و اسپرس و اراضی غیر مزروعی و آیش به کار می رود.

2_این علف کش در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیرفعال می باشد.

3_این علف کس بر روی قسمت های خشبی موثر نبوده و بایستی از ریختن سم بروی شاخ برگ و تنه درختان جوان خودداری کرد.

4_در زراعت یونجه بر علیه یی بعد از رویش سس به نسبت 3 تا 4 لیتر در هکتار روی قسمتهای سس سمپاشی گردد.

5_در زراعت سیب رمینی بعد از رویش علف هرز و قبل از رویش سیب زمینی به نسبت 3لیتر در هکتار  سمپاشی گردد.

6_در باغات میوه و مرکبات و باغهای انگور تا زمانی که ارتفاع علفهای هرز حداکثر 10 سانتیمتر باشد به نسبت 3 تا 4 لیتردر هکتار روی علفهای هرز پاشیده شود.

 

مقدار مصرف:

 

 

مورد مصرف   مصرف در هکتار  زمان مبارزه  توضیحات
  درختان میوه سردسیری  5-3 لیتر   قبل از خشبی شدن و گل دادن علف ها  یک الی دو نوبت سمپاشی
 مرکبات  5-3 لیتر  بعد از رویش علف ها  یک نوبت یا بیشتر سمپاشی
 سس یونجه و شبدر  5-3 لیتر  بعد از رویش سس روی آن پاشیده شود  سمپاشی بر حسب نیاز
 نیشکر  5-3 لیتر یا محلول 1%  بعد از رویش علف ها، کلیه علف های یکساله  یک نوبت سمپاشی و قبل از رویش نیشکر
 سیب زمینی  3 لیتر  بعد از سبز شدن علف ها  یک نوبت سمپاشی و قبل از رویش سیب زمینیعلائم مسمومیت:
سوزش دهان، تهوع، دل درد، استفراغ، اسهال
پادزهر:
به مسموم یک لیتر سوسپانسیون خاک فولر 15 درصد یا بنتونیت 7% ذغال فعال همراه یک مسهل مناسب مانند محلول 20% مانیتول بخورانید.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 129-157 mg/kg

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
علف کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
II
بسته بندی
5 لیتر
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران