متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
قارچ کش سیستمیک تیوفانات مهان

تیوفانات متیل 100 گرم THIOPHANATE70%

تيوفانات متيل (Thiophanate-methyl) که با نام تجاری توپسين ام نیز شناخته می شود یک قارچکش سیستمیک با اثرات حفاظتی – درمانی است.

غیر قابل فروش

 این قارچ کش با جلوگیری از سنتز بتا توبولین از پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی در گیاهان جلوگیری می کند. تيوفانات متيل از راه ريشه و برگ جذب گیاه شده و از تقسيم سلولی قارچ ها و رشد آنها جلوگيری می کند. این قارچ کش را می توان برای ضد عفونی بذرها، محلول پاشی شاخ و برگ درختان، از بین بردن قارچ های خاکزی و برای تيمار ميوه ها در مزارع، باغات و مصارف خانگی مورد استفاده قرار داد. این سم به دلیل سازگاری با اکثر گیاهان برای محافظت از درختان ميوه، غلات، نباتات صنعتی، سبزیجات و صيفی ها، حبوبات، گل ها ،گياهان زينتی و پوسیدگی های ریشه گیاهان و چمن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
U
بسته بندی
100 گرم
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران