متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
حشره کش ایمیداکلوپراید مهان

ایمیداکلوپراید 500 سی سی IMIDACLOPRID

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که بر روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می گذارد.

 

محصول آفت میزان مصرف
پسته پسیل 0/4 در هزار
توتون شته 0/25 لیتر در هکتار
پنبه شته جالیز 0/25 لیتر در هکتار
مرکبات پروانه مینوز 35 سی سی سم+ 300 سی سی روغن
در 100 لیتر آب
مرکبات پسیل 0/5 در هزار

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
حشره کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
گوارشی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
III
بسته بندی
500 میلی لیتر
شرکت تولیدکننده
ملی شیمی کشاورز
کشور
ایران