متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
حشره کش ایمیداکلوپراید مهان

ایمیداکلوپراید 35% 250 سی سی IMIDACLOPRID

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که بر روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می گذارد.

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

نوع آفت کش و نحوه تاثیر:

 

محصول آفت میزان مصرف
پسته پسیل 0/4 در هزار
توتون شته 0/25 لیتر در هکتار
پنبه شته جالیز 0/25 لیتر در هکتار
مرکبات پروانه مینوز 35 سی سی سم+ 300 سی سی روغن
در 100 لیتر آب
مرکبات پسیل 0/5 در هزار

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
حشره کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
نحوه نفوذ
گوارشی
بسته بندی
250 میلی لیتر
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران