متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
حشره کش پرمترین مهان

پرمترین 25% 1 لیتر Permethrin

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

حشره کش تماسی و گوارشی از گروه پایرتروئیدها
مقدار مصرف:

 

 نام محصول  نام آفت  میزان و زمان مصرف
درختان میوه

مینوز لکه گرد

500 سی سی در 1000 لیتر آب فقط در سالهای طغیانی

علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم در یک نوبت

 چغندرقند  پرودنیا 1 لیتر در هکتار

 

علائم مسمومیت: 

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

درجه سمیت:

گروه خطر سم پرمترین II میباشد (سمیت متوسط)
Acute Oral LD 50 For Rats: 430-6000  mg/ kg

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
حشره کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
گوارشی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
II
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران