متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
هالوکسی فوپ آرمتیل سمیران

هالوکسی فوپ آرمتیل 10.8% 500 سی سی Haloxyfop R-methyl

علف کش انتخابی از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونات، که برای کنترل پس از رویش علفهای هرز باریک یکساله و چند ساله در مزارع چغندرقند و پیاز استفاده می شود.

هالوکسی فوپ آرمتیل 10/8 % امولسیون سمیران (سوپرگالانت)

میزان مصرف:

 

 نام محصول  مقدار مصرف  زمان مصرف
 چغندرقند  1-0/75 لیتر در هکتار  وقتی علفهای هرز گرامینه در مرحله 3-5 برگی باشد.
  پیاز  0/75-0/6 در هکتار (بسته به نوع علف هرز یکساله یا دائمی)  وقتی علفهای هرز گرامینه در مرحله 3-5 برگی باشد.
  کلزا  0/7-0/5 لیتر در هکتار  وقتی علفهای هرز گرامینه در مرحله 3-5 برگی باشد.

 

 

 
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 for rats: 300 mg/kg

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
علف کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
II
بسته بندی
500 گرم
شرکت تولیدکننده
سمیران
کشور
ایران