متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
علف کش متری بوزین بهاور شیمی

متری بوزین 1 کیلوگرم metribuzin

متری بوزین (WP 70%) علف کش انتخابی و سیستمیک از گروه تریازینون ها میباشد که بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم II در فرایند فتوسنتز می باشد. جذب از طریق ریشه و در مواردی توسط برگ ها و قابل انتقال در آوندهای چوبی می باشد. علائم تاثیر در گیاه به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن از حاشیه برگ ها و در نهایت خشک شدن برگ ها می باشد.

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

 ماندگاری این علف کش در خاک 1 تا 2 ماه می باشد.
از مصرف این علف کش در خاک های سبک باید خودداری کرد، در آماده سازی زمین و از بین بردن کلوخه های درشت باید دقت نمود. در صورت عدم موفقیت زراعت از کشت محصول دیگر در زمین سم پاشی شده حداقل به مدت سه ماه باید خودداری نمود. حداکثر دفعات سم پاشی 3 مرتبه برای هر محصول، منوط به حداکثر مقدار مجاز برای فرمولاسیون های گرانول می باشد. این تعداد 2 بار در سال برای فرمولاسیون های قابل تعلیق در آب است. برای جزئیات بیشتر باید به برچسب سم توجه شود. برخی از گونه ها وقتی در شرایط تنش زا قرار می گیرند، ممکن است نسبت به سم پاشی پس رویشی حساسیت نشان دهند. آخرین کاربرد سم پاشی قبل از ظهور محصولات زودرس، قبل از آن که جوانه ها به 15 سانتی متری محصول اصلی برسند می باشد. سم پاشی پیش رویشی برای انواع محصولات، روی جوانه های در حال خواب مارچوبه در سال برداشت محصول می باشد. غلات، چچم و لوبیای زمستانه را می توان در همان زمینی که عملیات سم پاشی در آن انجام شده است، کشت نمود. در این حالت عملیات کاشت باید حداقل 16 هفته پس از سم پاشی صورت گرفته و عمق شخم حداقل 15 سانتی متر باشد.

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
علف کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
II
بسته بندی
1 کیلوگرم
شرکت تولیدکننده
بهاور شیمی
کشور
ایران