متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
قارچ کش مایکلوبوتانیل40% 100 گرم

قارچ کش مایکلوبوتانیل40% 100 گرم myclobutanil

قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی ثبت شده برای کنترل لکه سیاه سیب و مناسب برای کنترل سفیدک سطحی، زنگ ها، آنتراکنوز، پوسیدگی سیاه و قهوه ای روی انواع درختان میوه و صیفیجات

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

قارچکش  سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی

ثبت شده برای کنترل لکه سیاه سیب و مناسب برای کنترل  سفیدک سطحی، زنگ ها، آنتراکنوز، پوسیدگی سیاه و قهوه ای روی انواع درختان میوه و صیفیجات

مواد تشکیل دهنده درصد
مایکلوبوتانیل 40%
سایر ترکیبات 60%

روش استفاده از محصول

محصول

بیماری هدف دز مصرفی در هکتار

سیب

لکه سیاه  – سفیدک سطحی – زنگ

142-228گرم

بادام

آتشک – زنگ – آنتراکنوز

142-228گرم

انگور

پوسیدگی قهوه ای – آنتراکنوز – سفیدک سطحی

85-142گرم

هسته دارها

سفیدک سطحی – آتشک – پوسیدگی قهوه ای

71-170گرم

فلفل

سفیدک سطحی  – لکه برگی – سرخشکیدگی

85-142گرم

گوجه فرنگی سفیدک سطحی

71-114گرم

کدو سفیدک سطحی

71-142 گرم

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
حفاظتی
گروه خطر
II
بسته بندی
100 گرم
شرکت تولیدکننده
Atis
کشور
هند