متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تیوفانات متیل اگریمن 500 گرم

تیوفانات متیل اگریمن 500 گرم THIOPHANATE70%

قارچ کشی سیستمیک از گروه بنزیمیدازول ها است که با جلوگیری از سنتز بتاتوبولین ها قادر به کنترل طیف وسیعی از بیماری ها می باشد. به منظور کنترل سیاهک گندم به روش ضدعفونی بذر به میزان 150 گرم در 100 کیلو بذر و جهت کنترل سفیدک و لکه سیاه میزان 50 تا 60 گرم در هر 100 لیتر آب و همچنین جهت پوسیدگی ریشه در درختان سردسیری کاربرد محلول این قارچ کش در سایه انداز درخت به میزان 100 گرم به ازاء هر درخت توصیه می گردد.

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

قارچ کشی سیستمیک از گروه بنزیمیدازول ها است که با جلوگیری از سنتز بتاتوبولین ها قادر به کنترل طیف وسیعی از بیماری ها می باشد. به منظور کنترل سیاهک گندم به روش ضدعفونی بذر به میزان 150 گرم در 100 کیلو بذر و جهت کنترل سفیدک و لکه سیاه میزان 50 تا 60 گرم در هر 100 لیتر آب و همچنین جهت پوسیدگی ریشه در درختان سردسیری کاربرد محلول این قارچ کش در سایه انداز درخت به میزان 100 گرم به ازاء هر درخت توصیه می گردد.

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
II
بسته بندی
500 گرم
شرکت تولیدکننده
اگریمن
کشور
آلمان