متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
قارچ کش تبوکونازول

تبوکونازول 100 گرم Tebuconazole

راکسیل ( تبوکونازول )آریا 2% پودر برای ضدعفونی خشک بذر  قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

⦁ راکسیل قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد.
⦁ قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر است.
⦁ بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که کاربرد سم در مراحل اولیه توسعه بیماری صورت گیرد.
⦁ هنگام کاربرد پودر تبوکونازول نباید رطوبت بذرهای گندم بیش از 12% باشد.
⦁ از مصرف این فراورده روی بذور جوانه زده، آسیب دیده، مچاله شده و نیز بذور با قوه نامیه کم خودداری شود.

نام محصول بیماری مقدار مصرف
گندم سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار 1.5 کیلوگرم در 1000 کیلوگرم بذر

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
نام محصول
گندم
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
II
بسته بندی
100 گرم
شرکت تولیدکننده
آریا شیمی
کشور
ایران