متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
حشره کش و کنه کش اسپایرومسیفن گل سم گرگان

اسپایرومسیفن 500 سی سی Spiromesifen

اسپایرومسیفن حشره کش و کنه کسی است جدید ، با خواص تماسی ، گوارشی ، غیر سیستمیک ، از گروه شیمیایی تترونیک اسید ، نحوه اثر اسپایرومسیفن شبیه به حشره کش های هورمونی است و مانع از سنتز لیپیدها در بدن حشرات میگردد و آنها را ظرف 3 تا 5 روز می کشد.

تولید کننده: شرکت گل سم گرگان
زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

اسپایرومسیفن بیشتر حشرات مکنده را کنترل میکند و بخصوص رو سفید بالک ها و پسیل ها اثر فوق العاده دارد. اسپایرومسیفن روی تمام حالات حشرات و کنه ها حتی تخم موثر است . اسپایرومسیفن روی حشرات مفید کم خطر می گردد.

محصول نام افت  مقدار مصرف 
گیاهان جالیزی  سفید بالکها (پوره سن یک) 0/4 لیتر در هکتار (بصورت محلول پاشی)
صیفی جات  کنه تارتن 0/5 لیتر در هکتار 

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
حشره کش
کاربرد
کنه کش
طیف اثر
انتخابی
نحوه نفوذ
گوارشی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
III
بسته بندی
500 میلی لیتر
شرکت تولیدکننده
گل سم گرگان
کشور
ایران