متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
قارچ کش پودری آلیادو

آلیادو 1 کیلوگرم ALIADO CTL

تولید کننده: MASSO
غیر قابل فروش

ترکیبات

عنصر

میزان (%)

توضیحات

سیموکسانیل

5

(W/W)

کلروتالونیل

20

(W/W)

مانکوزب

40

(W/W)

 

ویژگی‌ها و توصیه‌ها

  • از ترکیب با ترکیبات روغنی جداً خودداری شود.
  • برای اینکه نتیجه مطلوب ایجاد شود بهتر با الکسین مخلوط شود.
  • آلیادو یک قارچ کش ارگانیک است که فعالیت سیستمیک آن به خاطر سیموکسانیل و فعالیت محافظتی آن به خاطر کلروتانیل و مانکوزب است.
  • این سم نباید مستقیماً در تانکر سم حل شود و بایستی در یک سطل کوچک حل و سپس وارد تانکر که نصف آن آب است وارد و حجم آب لازم اضافه شود.
  • این محصول قابل استفاده در گیاهان زراعی و سبزیجات و باغات (سیب زمینی، فلفل، پیاز، کاهو خیار، طالبی، خربزه، هندوانه، انگور، توت‌فرنگی، گوجه فرنگی و مرکبات می‌باشد.
  • از بیماری‌هایی که توسط پاتوژن‌های مختلف ایجاد می‌شود به مقدار بسیار زیاد جلوگیری می‌کند که شامل: Early blight و Late blight در گوجه فرنگی، سیب زمینی و فلفل؛ و سفیدک داخلی در انگور، توت فرنگی، پیاز، کاهو و گیاهان زینتی؛ همچنین سفیدک داخلی، آنتراکنوز، گموز و پوسیدگی ساقه و میوه در کدوئیان (طالبی، خربزه، هندوانه و ...)
  • طیف وسیعی از بیماری‌ها را کنترل می‌کند که شامل:

Bremia spp

Alternaria spp

Peronospora spp

Phytophthora spp

Colletotrichum spp

Plasmopara viticola

Mycospharella melonis

Pseudoperonospora spp

Cladosporium cucumerium

توصیه مصرف

محصول

سیب زمینی، فلفل، پیاز، کاهو

خیار، طالبی، خربزه، هندوانه، انگور، توت فرنگی

گوجه فرنگی

حداکثر میزان استفاده

2 کیلوگرم در هکتار

2/5 کیلوگرم در هکتار

4 کیلوگرم در هکتار

حداکثر دفعات تکرار

3-2 دفعه

3 دفعه

2 دفعه

 

محصول

میزان مصرف

نام بیماری

سیب زمینی، گوجه فرنگی و فلفل

2 در هزار

بیماری آلترناریایی یا لکه موجی و بیماری سوختگی شاخ و برگ یا سفیدک داخلی

خیار، طالبی، خربزه، هندوانه

2 در هزار

سفیدک دروغی، آنتراکنوز، گموز و بیماری پوسیدگی ساقه و میوه

گیاهان زینتی

2 در هزار

سفیدک دروغی

توت فرنگی

2 در هزار

سفیدک دروغی

انگور

2 در هزار

سفیدک دروغی

کاهو

2 در هزار

سفیدک دروغی

پیاز

2 در هزار

سفیدک دروغی

 

توجه: با ظهور بیماری بایستی از آلیادو استفاده شود یا به محض نفوذ عامل بیماری در گیاه استعمال آلیادو آغاز می‌شود همچنین تکرار در صورت نیاز 10-15 روز پس از اولین استفاده است که بستگی به میزان پیشرفت بیماری و شرایط آب و هوایی دارد.

مشخصات

حالت
پودر
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
نام محصول
مرکبات
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
LD50 (Mg/Kg)
5000
گروه خطر
U
بسته بندی
1 کیلوگرم
شرکت تولیدکننده
MASSO
کشور
اسپانیا