مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های بخش کشاورزی

 
 
ساداتی نژاد: مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های بخش کشاورزی اولویت دولت سیزدهم است  وزیر جهاد کشاورزی در نشست صبحانه کاری با نمایندگان تشکل‌ های صنایع غذایی و کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (۱): ایران با برخورداری از ظرفیت های کم نظیر منابع طبیعی و انسانی در حوزه کشاورزی باید در منطقه جنوب غرب آسیا دارای اقتدار غذایی باشد. تشکل های بخش کشاورزی باید قدرتمند، یکپارچه و سراسری باشند و در سیاستگذاری و اجرای تصمیم گیری های بخش، مشارکت کنند. حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده است. جایگزینی کشاورزی قراردادی به جای خرید تضمینی از محوری ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است.
 
وزیر جهاد کشاورزی در نشست صبحانه کاری با نمایندگان تشکل‌ های صنایع غذایی و کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (۲): واگذاری اختیارات به استان ها به منظور کاهش بوروکراسی و رفع مشکلات بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد. سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی باید افزایش یابد و اتاق بازرگانی می تواند در این زمینه سهیم باشد. با توجه به ۱۵ کشور همسایه و حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت آنها، دیپلماسی غذایی ایران با تحول در کشاورزی باید تقویت شود. حوزه شیلات؛ ارزآور، اشتغالزا و در امنیت غذایی موثر است و باید از مرزهای آبی و سواحل برای افزایش تولید آبزیان استفاده شود. سهم آبزیان در سبد غذایی مردم باید افزایش یابد. توسعه کشاورزی دیم و بهره گیری از آب سبز به ویژه در مناطق مستعد غرب کشور از جمله برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.

نظر خود را بنویسید