انتصاب سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، آقای "سید محمد موسوی" به سمت "سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران" منصوب شد.

نظر خود را بنویسید