افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر

محمد علی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: صدای بخش کشاورزی خیلی ضعیف است و کشاورزان به عنوان محروم ترین افراد جامعه کمتر مورد توجه رسانه ای قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه تا ۳ سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فروشگاه غیر مجاز سموم و فاقد پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی در کشور وجود داشت، تصریح کرد: با سامان دادن این فروشگاه ها، تعداد مراکز عرضه سموم در سال جاری به کمتر از ۴۰۰ فروشگاه رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته ۱۰ استان از لحاظ فروشگاه های غیر مجاز در وضعیت قرمز بودند، افزود: هم اکنون ۲۰ استان از این لحاظ وضعیت سبز دارند و مابقی استان ها وضعیت نارنجی و زرد دارند.
باغستانی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ سم پر مصرف کشور ۸۰ درصد سموم مصرفی کشور را تشکیل می دهد، عنوان کرد: با اجرای برندسازی حرکت های مناسبی برای ساماندهی کیفیت سموم انجام شده که تاکنون مدارک یک هزار و ۵۰۰ برند بررسی و برای موسسه گیاه پزشکی جهت انجام آزمایش های صحرایی ارسال شده که بر اساس آزمایش های انجام شده پاسخ مزرعه ای حدود ۳۰۰ برند ارسال و تائید شده، همچنین تا ۱۰ درصد سموم بی کیفیت حذف شده است.
وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر تا ۲۰ درصد گفت: تعرفه واردات سموم کم خطر همان تعرفه پایه ۵ درصدی است، همچنین تدارک ۲ سم پرخطر دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال ۹۷ ممنوع می شود که با اعلام آن وارد کنندگان فرصت دارند به فکر جایگزینی سمی دیگر باشند.
باغستانی در ادامه اضافه کرد: در برنامه های اقتصاد مقاومتی بر کنترل غیرشیمیایی و مبارزه بیولوژیک تاکید و اعتبارات یارانه ای آن به استان ها ابلاغ شده، به طوری که ۶۰ درصد قیمت عامل بیولوژیک از طریق دولت تامین و ۴۰ درصد برعهده تولیدکننده خواهد بود.

نظر خود را بنویسید