اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی

بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌ های آبیاری، ایستگاه‌ های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌ های عمومی و سردهنه‌ های کشاورزی، چشمه‌ سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی و مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.

نظر خود را بنویسید