%‎۵ تخفیف
کود فولیار برون امکس 1 لیتر

کود فولیار برون امکس 1 لیتر omex

کود فولیار بورون امکس حاوی عنصر بُر و نیتروژن است. عنصر بُر در انتقال قندها در دیواره‌ی سلولی نقش دارد و کمبود آن باعث شکنندگی در برگ‌ها می‌شود. این عنصر با تاثیر بر ساخت گرده، در گرده افشانی نیز شرکت می‌کند.

تولید کننده: OMEX
زمان تحویل: 3 الی 5 روز
۷۴۹,۰۰۰ تومان ۵%
۷۱۱,۵۵۰ تومان

فوایدفولیاربُرون

• اثربخشی ویژه در زمان های مورد نیاز
• افزایش باروری و تولید محصول با تقویت تولید دانه گرده
• مصرف برگی و رفع تاثیر شــرایط نامساعد خاک در جذب
عنصر بور

آماده سازی فولیار برون : 

نیمی از مقدار آب مورد نیاز برای محلول پاشی را در مخزن ریخته و
مقدار مورد نیاز از کود را به آن بیافزایید. سپس مابقی آب را به مخزن
اضافه نموده و در حین اضافه کردن آب همزن را روشن نمایید.

هشدارهای فولیار برون : 

• قبل از اســتفاده قوطی کود را به خوبی تکان دهید تا از یکنواخت
شدن محصول اطمینان حاصل شود.
• کودهای امکس در شرایط انبار استاندارد در بسته بندی اصلی برای
باشند.

مدت طوالنی قابل نگهداری می
• این کود با اغلب کودها و آفت کش های شــیمیایی قابل اختالط
باشــد اما به دلیل متغیر بودن شرایط محیطی، گیاه و میزان آب

می
مورد مصرف قبل از مصرف مخلوط ها تحت نظر کارشناس در سطح
کوچک آزمایش شود.
• جدول توصیه مصرف بر اســاس شرایط متوســط در نظر گرفته
شده است.

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
کودهای کشاورزی
نام محصول
کلیه گیاهان
نوع کود
میکرو
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
OMEX
کشور
انگلیس
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند