بردوفیکس 5 لیتری بازارگان کالا

بردوفیکس 5 لیتری بازارگان کالا BOROFIX

بردو بازارگان کالا با آزاد کردن یون مس باعث کنترل کنیدی و کنیدیوفورهای قارچ عامل بیماری میگردد. مس بصورت کاتیون به راحتی در قارچ های حساس تجمع میابد و سبب بروز اختلال عمومی در متابولیسم شده و انسجام متابولیکی را بر هم میزند.

بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار، هسته دار، نیمه گرمسیری خزان دار، خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی، زینتی و غیر مثمر توصیه می شود. خواص فیزیکی و شیمیایی: بردوفیکس پس از پاشیده شدن روی گیاه در اثر رطوبت و گاز کربنیک به تدریج تبدیل به ترکیبات کمپلکسی می شود که مرتباً یون مس آزاد می کند. بردوفیکس بدون بافت کریستالی است و به‌ صورت تودۀ به‌ هم‌ چسبیده و یکنواخت روی گیاه کاملاً می‌نشیند درحالی که سایر ترکیبات مسی مانند اکسی کلرور مس به ‌دلیل داشتن بافت کریستالی ذراتی جدا از هم داشته و کمتر بر روی گیاه می‌نشینند.

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
کودهای کشاورزی
بسته بندی
5 لیتر
شرکت تولیدکننده
بازرگان کالا
کشور
ایران
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند