کود مایع آلی ایزابیون سیجنت

ایزابیون 1 لیتر Isabion

ایزابیون حاوی اسید آمینه های آزاد، است.اسید آمینه های آزاد و زنجیره های کوتاه اسید آمینه ای به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب شده و در گیاه به حرکت در می آیند. زنجیره های بلند دارای خاصیت سورفکتانتی بوده و باعث افزایش جذب و پخش شدگی سموم و کود هایی که در زمان کاربری با ایزابیون مخلوط میشوند، میگردند.

وضعیت کالا: 4 موجود در انبار
تولید کننده: Syngenta
زمان تحویل: 3 الی 5 روز
قیمت قبلی: ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳%
قیمت: ۶۴۹,۰۰۰ تومان
  • افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر اســترس هــای محیطــی
  • کاهــش تنــش انتقــال نشــاء کــه دلیــل اصلــی کمــی ریشــه دهــی و کاهــش جــذب کلســیم در ابتــدای رشــد اســت.
  • کاهــش تنــش اســتفاده از ســموم و امــکان گیــاه ســوزی در زمــان کاربــری
  • افزایــش گلدهــی و تشــکیل میــوه و کاهــش ریزش گلها
  • افزایــش میــزان همرســی میــوه هــا و افزایــش همســانی انــدازه میــوه
  • بهبود رنگ، طعم و شکل میوه ها
  • پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی در گیاه
 

 این زنجیرهها توسط ریشه قابل جذب هستند و برخی از آنها نیز مورد تغذیه باکتریها و قارچهای مفید در ریزوسفر قرار می گیرد.

مشخصات

نام عمومی
ایزابیون
نام انگلیسی
Isabion
حالت
مایع
نوع نهاده
کودهای کشاورزی
نوع کود
آلی
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
syngenta
کشور
سوئیس
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند