کود جلبک دریایی ام سی کرم 1 لیتر

کود جلبک دریایی ام سی کرم 1 لیتر MC CREM

افزایش شاخ و برگ گیاه افزایش مقاومت گیاه در م​قابل استرس افزایش کمیت و کیفیت محصول تحریک پنجه زنی در غلات درشت کردن میوه در درختان و صیفی جات و جالیز

در تولید کود ام سی کرم والگرو از جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسیوم استفاده شده است که بر روی بسترهای سنگی، اغلب در امتداد خط مرزی حاصل از بالا و پایین رفتن جزر و مد رشد می کند. تغییرات شدید دما و رطوبت، از جمله استرس های محیطی هستند که آسکوفیلوم نودوسیوم به منظور زنده ماندن در برابر آنها، مقدار زیادی از مواد با خاصیت ضد استرسی تولید می نماید. ام سی کرم والگرو ترکیبی است با غلظت بالای عصاره گیاهی فعال که شامل بتائین، آمینواسیدها و هورمون های رشد طبیعی (سیتوکنین، اکسین و جیبرلین) با منشاء جلبک دریایی آسکوفیلیوم می باشد. ترکیبات ضد استرس، آمینو اسیدها، هورمون های رشد به همراه منگنز و روی در این کود آن را یک محرک رشد فوق العاده قوی تبدیل کرده است بطوری که اگر بر روی درختان میوه استفاده شود موجب درشت شدن میوه و افزایش شاخ و برگ و حجم کانوپی خواهد شد همچنین اگر بر روی زراعت استفاده گرده در امر پنجه زنی و تحریک رشد رویشی بسیار مفید خواهد بود.

تحقیقات بین المللی نشان داده است که کود های با کیفیت حاصل آسکوفینوم نودوسوم مانند ام سی کرم والگرو سبب افزایش مقاومت محصولات زراعی به بیماری های قارچی مانند سفیدک ها می گردد.

میزان و شیوه مصرف:

صیفی جات گلخانه ای و گیاهان زینتی: در فاز رویشی جهت تسریع در بوته بندی و استقرار بهتر گیاه در زمین با ۲-۱ در هزار محلولپاشی گردد.

درختان میوه: در مرحله رشد میوه ۲ مرتبه با دوز دو در هزار به صورت محلولپاشی استفاده گردد.

گیاهان زراعی: در دو نوبت با دوز ۲-۱ در هزار (۲ لیتر در هکتار) در فاز رویشی بصورت محلولپاشی استفاده گردد.

سبزیجات: بعد از هر برداشت به میزان ۲ لیتر در هکتار با دوز ۲-۱ بصورت محلولپاشی استفاده گردد.

 

ترکیبات میزان
کلات منگنز (EDTA) ۱.۵%
کلات روی (EDTA) %۰.۵
کربوهیدرات
اسید آلژینیک
جیبرلین ۳۰۰ppm
سیتوکینین ۱۰۰ppm
بتائین ۴۰ppm
اکسین ۱۰ppm
وزن حجمی( گرم در سانتی متر مکعب) ۱.۲
اسیدیته (pH) ۳.۹
هدایت الکتریکی(EC) ۰.۱۷ µS/cm

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
کودهای کشاورزی
نام محصول
کلیه گیاهان
نوع کود
تنظیم کننده های رشد
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
valagro
کشور
ایتالیا
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند