متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
قارچ کش سیستمیک پروپیکونازول مهان

پروپیکونازول 500 سی سی Propiconaile

قارچ کشی است سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی با خاصیت جابه جایی از برگ به ریشه و عکس آن از طریق آوندهای چوبی از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس. از طریق آوند چوبی عمل مینماید.

مقدار مصرف:

نام محصول نام آفت  میزان مصرف
برنج شیت بلایت 1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و در صورت آلودگی 20% ساقه های برنج
گندم بیماری زنگ نیم لیتر در هکتار
خوشه گندم فوزاریوم خوشه 1 لیتر در هکتار در مرحله گل دهی، تکرار سمپاشی در صورت نیاز به فاصله 7 روز

 

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

درجه سمیت:

درجه سمیت Acute Oral  LD50 For Rats: 1517 mg/kg    II

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
قارچ کش
نام محصول
گندم / جو / برنج
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
گروه خطر
II
بسته بندی
500 میلی لیتر
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران