متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
علف کش پاراکوات شیمی کشاورز

پاراکوات 20% 1 لیتر Paraquat 20%

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

علف کش غیر انتخابی، تماسی با اثر جابجایی، به غشاء سلولی و
سیتوپلاسم آسیب وارد می سازد و از طریق برگ جذب می شود.

محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه دانه دار ،
هسته دار و مرکبات
انواع علف های پهن و
کشیده برگ
5 -3 لیتر در هکتار
یونجه وشبدر و اسپرس سس 5 -3 لیتر در هکتار
نیشکر علف های هرز محلول 1% یا 5-3 لیتر
در هکتار
سیب زمینی علف های هرز 3 لیتر در هکتار

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
علف کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
تماسی
گروه خطر
II
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
ملی شیمی کشاورز
کشور
ایران