متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
علف کش فن مدیفام مهان

فن مدیفام 18 % 1 لیتر Phenmedipaham

این علف کش با طیف وسیع که از طریق برگ و قسمت های مختلف علف های هرز پهن برگ (از جمله جذب بی تی راخ، سلمه تره، تاج خروس، خردل وحشی، تربچه وحشی و سوروف ها) جذب شده و موجب توقف فتوسنتز می گردد.

زمان تحویل: 3 الی 5 روز
غیر قابل فروش

علف کش پس رویشی مزارع چغندرقند.

مقدار مصرف:

 

 نام محصول نام علف های هرز میزان و زمان مصرف
چغندرقند

علف های هرز

پهن برگ

3 لیتر در هکتار بعد از مرحله 4 برگ حقیقی چغندرقند

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

درجه خطر Acute Oral  LD50 For Rats: 3255 mg/kg        U

مشخصات

حالت
مایع
نوع نهاده
سموم کشاورزی
کاربرد
علف کش
طیف اثر
غیرانتخابی
نحوه نفوذ
سیستمیک
بسته بندی
1لیتر
شرکت تولیدکننده
شیمیایی سادات مهان
کشور
ایران