به مجموع مواد شیمیایی کنترل کننده و یا از بین برنده علفهای هرز، آفات، بیماریها، امراض و قارچها که بر علیه محصول اصلی استفاده می شود.

فیلتر کردن ویژگی ها
  • گروه خطر
  • U
  • درجه سمیت برای پستانداران
  • 3165 mg/kg

نوردوکس

قارچ کش اکسید مس

700,000 تومان 650,000 تومان